Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné

pondělí 4. 9.

- uvítání před školou a ve třídě

- rozdání info pro rodiče - viz http://www.zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

- Děti dostaly papíry ,,údaje o žákovi" a ,,zdravotní záznamy". Projděte prosím, jestli informace stále platí. Případné opravy vyznačte červeně. Do pátku přineste zpět do školy.

- rozdání rozvrhu hodin

úterý 5. 9.

- ťapky - kde jsme byli o prázdninách

- poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem

- přidělení šatních skříněk

- rozdání papírů ,,souhlas s nadstandardem" a ,,dohled o přestávce před odpoledkou" - přinést podepsané do pátku

- rozdání žákovských záznamníků - záznamník slouží na info pro rodiče, omluvenky, sebehodnocení, pochvaly a poznámky. Známky z jednotlivých předmětů budou letos pouze v elektronické ŽK.

- hry venku

- zítra přinést všechny učebnice ke kontrole

středa 6. 9.

- prezentace ťapek (co jsme dělali o prázdninách)

- rozdání Ps a sešitů

- kontrola učebnic

- třídní pravidla

- volba třídní samosprávy

- hry venku

čtvrtek 7. 9.

český jazyk

- prezentace ťapek - kde jsme byli o prázdninách

- ,,cestování" - procvičování i/y po B

- prac. list - opakování ze 4. ročníku: slova příbuzná, řazení podle abecedy, předpony od-, roz-, ú/ů, tvary slov, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy, pád + číslo + rod + vzor podstatných jmen, osoba + číslo + způsob + čas sloves, shoda podmětu s přísudkem, přímá řeč

přírodověda

- magnetická síla, magnetické pole

- PS 1, 2 s pomocí uč. 3, 4

- horké křeslo

matematika

- barevné trojice

- PS 2/1-6 + kontrola

pátek 8. 9.

český jazyk

- dokončení prezentace prázdninových ťapek (známky z nich budou v ČJ)

- ledolamka - řazení podle abecedy bez mluvení

- PS Prodos str. 1

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- What's missing (opakování school things)

- SB 4, 5

- WB 4/1

vlastivěda

- opakování ze 4. ročníku - PS 2, 3

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- barevné trojice

- PS 2/7-11  3/1

- hádání čísel

hudební výchova

- zadání dat na referáty (klasický, vlastní)

- rytmické kolečko - předávání nástrojů + opakování rytmu

- zvuk a tón

- video - How to stomp: https://www.youtube.com/watch?v=CX6tKPte33A

https://www.youtube.com/watch?v=3ILouRsc9IE

pondělí 11. 9.

český jazyk

- diktát - B

- čtení z čítanky str. 3

anglický jazyk A1

- škrtačka - classroom instructions

- SB 6, 7

- WB 5

matematika

- algebrogramy

- MŠ - uč. str. 3/ cv. 8 - výběr (bude minutovka na + - zpaměti)

- PS 3

- hádání čísel

přírodověda

- shrnutí z minulé hodiny: mag. síla, mag. pole, co mag. přitahuje, co je cíl pokusu, co je závěr pokusu

- PS 3, 4 - mag póly (pokus s kompasem jsme zatím přeskočili)

český jazyk

- PS 4

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 12. 9.

čtenářská dílna

- čtení vlastní knihy

- sdílení ve dvojici

- sdílení se třídou - výběr

matematika

- minutovka na + - zpaměti

- násobilkové obdélníky

- PS 4/1-4

- DÚ 4/5

vlastivěda

- opakování na mazací tabulky

- PS 6, 7 - při vyhledávání používejte nejen učebnici, ale i přehled dějin uprostřed PS

český jazyk odpoledka

- zadání slohu ,,Chraňme přírodu": Vyberte si téma, které souvisí s ochranou přírody - např. národní park, chráněná krajinná oblast, ekologie, třídění odpadu, čištění vody, záchranná stanice pro zvířata apod. Téma zpracujte min. na A5 max. na A4. Pište jen z jedné strany papíru, aby se sloh dal pověsit na nástěnku. Termín odevzdání - odpoledka 19. 9.

vv

- aboriginal art: https://www.google.cz/search?biw=1280&bih=709&tbm=isch&q=aboriginal+art+animals&sa=X&ved=0ahUKEwi79MnYjqDWAhUC1RoKHfCnBZIQhyYIJA

středa 13. 9.

anglický jazyk

- škrtačka - the classroom (slovíčka pod obrázkem z lekce Starter - v pátek z nich bude testík)

- zájmena, tvary slovesa být

- SB 8, 9

- WB 6

- tleskačka

matematika

- násobilkový obdélník

- kontrola MD a PS

- zaokrouhlování - M3 - uč. str. 4/cv. 5

český jazyk

- ledolamka - přídavná jména (dotkni se něčeho - dřevěného, žlutého, puntíkovaného...)

- PS 5/6 - přečíst text + vyoplnit b, c (,,a" přeskočit - splněno loni během slohu)

- PS 5/7 - pouze podtrhat vlastní jména - očíslovat příjmení podle pořadí v abecedě

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- dokončování obrázků z vv

- náramky z přírodního provázku

čtvrtek 14. 9.

český jazyk

- opakování slovních druhů

- prac. list - dokončení str. 3 (slovesný způsob)

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS str. 6/cv. 9

přírodověda

- PS 5, 6 - při řešení používejte učebnici, klíč i google

- NASA - video uvnitř mezinárodní vesmírné stanice ISS - jak spí kosmonauti:

https://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

matematika

- rozdání lístečků na olympijský víceboj (bude 19. 9. - přinést si i učení i převlečení na TV)

- zvířátka dědy Lesoně

- MŠ 7/5 - první tři příklady

- PS 5 - celá strana - zkontrolovat podle klíče vzadu v PS

- DÚ PS 6/1-4

pátek 15. 9.

Den mazlíčků :)

flinticek.jpg

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 21/ cv. 2 (neopisovat - pouze napsat slovo nadřazené)

- prac. list 4/ 1, 2, 3 - slova příbuzná, význam slov

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- testík - the classroom vocabulary

- škrtačka - feelings

- SB 10, 11

- WB 7 - část - dokončíme příště

vlastivěda

- doba pobělohorská

- PS 6, 7

matematika

- geodesky - procvičování trojúhelníků (pravoúhlý, tupoúhlý..) a obsahu čtverců (1, 4, 2)

https://ucebnice.fraus.cz/ver/20150416050000/variant/motiv-698x541/edeeshop/product/motive/5614/5614.jpg

- PS 4/6, 7, PS 7 celá

hudební výchova

- výroba chrastítek

- How to stomp: https://www.youtube.com/watch?v=H4OjBKv5wkE

pondělí 18. 9.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - L

- čítanka - str. 31 - O Kozinovi a Lomikarovi

- DÚ - čítanka 6, 7 - podepsat do notýsku

anglický jazyk

- spelling - feelings

- v pátek bude testík na pronouns + to be

- SB 12, 13

- WB 7 - dokončit

matematika

- děda Lesoň - zvířátka za maskami

- MŠ - uč. 9/9 - výběr - zítra bude minutovka na násobení a dělení zpaměti

- PS 6/5, 6, 7, 8, 9 + kontrola

- DÚ uč. 12/7

přírodověda

- PS 9, 10 + uč. 10, 11

- NASA - How it works ISS - space suits https://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

český jazyk

- ledolamka - psaní na záda (procvičování předložek)

- prac list 4/ ,,4, 5, 6"

- čtení - Terezínské ghetto

ůterý 19. 9.

čtenářská dílna

- DÚ - PS 7 celá (11 dělat pouze ústně)

2. hodina

- olympijský víceboj

vlastivěda

- Dějiny udatného českého národa - Bílá hora, Třicetiletá válka

- zápis - http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20170919_104913.jpg

český jazyk

- prezentace slohů Chraňme přírodu

vv

- Zentangle

https://www.zentangle.com/

středa 20. 9.

anglický jazyk

- tleskačka

- mazací tabulky - procvičování to be + pronouns (v pátek bude testík)

- SB 14, 15

- WB 8/1

- Change places if

matematika

- minutovka - násobení a dělení zpaměti

- děda Lesoň - masky

- kontrola MD

- MŠ - písemné odčítání - uč. str. 8/cv. 3 - výběr

- DÚ uč. 7/3

český jazyk

- zpívání

- dokončení prac. listu - vyjmenovaná slova

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- srdíčko

https://i.pinimg.com/564x/00/2b/a6/002ba6a0a6f733f639ad8de708fbd753.jpg

čtvrtek 21. 9.

český jazyk

- zpívání

- opakování - samohlásky / souhlásky, vyjmenovaná slova

- PS 9/14

- čítanka str. 27

- DÚ PS 10/16, 17, 18

přírodověda

- test - magnetismus

- video - NASA - Mezinárodní vesmírná stanice, ESA - přistávací modul

matematika

- zvířátka dědy Lesoně - masky

- písemné násobení - uč. 9/9b - výběr

- PS 8/1, 2, 3, 4

- DÚ PS 8/5, 6

pátek 22. 9.

český jazyk

- omluvenky

- zpívání

- PS 10/15 (párové souhlásky, přísloví)

- anglický jazyk

- testík - to be + pronouns

- Change places if

- SB 16

vlastivěda

- uč. str. 9, 10, 11 - přečíst

- zápis: https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20170922_132606.jpg

- Dějiny udatného národa 64, 65: https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64

matematika (geo)

- do sešitu geo - opakování ze 4. ročníku: bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky (+ kolmice a pravý úhel)

- PS 8/7, 8, 9

- geodesky - osově souměrné útvary

hudební výchova

- referát - Aqua:https://www.youtube.com/watch?v=iBYD9_8NeZc

- poslech - Antonio Vivaldi - Bouře: https://www.youtube.com/watch?v=NqAOGduIFbg

- sešit HV - délka tónu: https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_hudebka/#20170922_124330.jpg

- rytmické cvičení s chrastítky

pondělí 25. 9.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - M

- čítanka 28-30

anglický jazyk

- cowboy

- procvičování na tabulky - přivlastňovací zájmena: my, your, his, her... - ve středu bude testík

- SB 17, 18

matematika

- pavučiny

- písemné dělení - MŠ - uč. 32/ukázkové příklady ve žluté tabulce

- PS 10/1, 2, 3, 4

- kontrola MD

přírodověda

- práce s váhou a se siloměrem

- PS 7, 8

- video - Isaac Newton: https://www.youtube.com/watch?v=h48BWDeBLno

český jazyk

- ledolamka - příslovce + pantomima

- PS 11

úterý 26. 9.

čtenářská dílna

- DÚ PS ČJ 12

matematika

- minutovka - písemné sčítání

- pavučiny

- záporná čísla, pohyb po číselné ose ,,krokování"

- PS 10 dokončit

- DÚ PS 9 celá + zkontrolovat podle klíče

vlastivěda

- mobilní planetárium - pořad Počátky života

český jazyk

- prezentace slohů Chraňme přírodu

vv

- dokončení zentangle z minulé hodiny

středa 27. 9.

anglický jazyk

- test - possessive adjectives

- tleskačka - státy

- SB 19, 20

- cowboy

matematika

- pavučiny

- MŠ - záporná čísla, sčítání a odčítání v oboru do -10

- PS 12/1, 2, 3, 4

český jazyk

- kontrola DÚ

- PS 13

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti - OSV - třídnická hodina

- dobré vlastnosti spolužáků - ruka

 

pondělí 2. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - P

- čítanka 79

- DÚ uč. 29/1 b

anglický jazyk

- škrtačka - who, what, where, when, to be + pronouns, possessive pronouns

- v pátek bude test z Unit 1

- SB 21

- WB 8/2

matematika

- pavučiny

- MŠ - jednotky délky - uč. 19/1

- kontrola PS 12

- PS 12/5, 6

- DÚ - uč. 19/3

přírodověda

- ve čtvrtek bude test ze Země, gravitační síly a gravitačního pole - učit se z růžových tabulek v učebnici str. 7-11

- PS 11, 12

- video - přistání přistávacího modulu

https://www.youtube.com/watch?v=DeoQ4il7LQk

český jazyk

- příprava na zítřejší akci škola před 50 lety:

    - dějiny udatného českého národa 106, 107, 108

https://www.youtube.com/watch?v=XnfzvlMs1nE&index=107&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

    - ukázky z filmu Pelíšky

úterý 3. 10.

akce ,,škola před 50 lety"

český jazyk

- rozcvička

- čtení

- referát

matematika

- jednotky hmotnosti - zopakovat hlavně tuny a metrické centy

- uč. 27/3 a, b

- PS 11, 13 + kontrola

- král počtářů - převody jednotek hmotnosti

- hádání čísel

vlastivěda

- život v barokní době - uč. 12, 13

- PS - 8, 9 (nápověda - čeledín, kacíř, polévka, stodola, došky, negramotnost)

- horké křeslo

český jazyk

- prezentace slohu ,,Chr´me přírodu"

- zadání slohu ,,Pečujeme o zvířátko" - vybrat libovolné zvíře, na A5-A4 popsat, co žere, co potřebuje jako příbytek, jakou další péči potřebuje

- Jen počkej zajíci

vv

- Pelíšky

středa 4. 10. suplování

anglický jazyk

- WB 9/4, 5

- WB 77 celá

- vyrobit kartičky na slovíčka ze SB 17/4

- učit se na test U1

matematika

- PS 14 celá

- geodesky - libovolné obrazce

český jazyk

- prac. list str. 5, 6 (vyjmenovaná slova, synonyma, antonyma, význam rčení)

- čítanka 80-83

- boty z barevného papíru - dle vlastního výběru - žabky, tenisky, lodičky...

čtvrtek 5. 10.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - trojice slov - rozlišování, zda se jedná o tři tvary stejného slova (např. les, lesy, lesem), nebo o tři slova příbuzná (např. les, prales, lesník)

- kontrola části prac. listu ze středy

- prac. list 7/1 - vyhledávání ve skupině slov, které nepatří mezi slova příbuzná + určení kořene slov

- DÚ - PS str. 15 celá + str. 16 tabulka - sami se podepsat do PS, že nastudovali

přírodověda

- test - Jak vypadá Země, gravitační síla, gravitační pole

- PS 13/2   14 celá

- na příště si sehnat informace k PS 13/1 (z knížky nebo z internetu)

- video - první přistání na Měsíci

matematika

- čísla neposedové

- minutovka - písemné odčítání

- PS 16/1, 2, 3

DÚ PS 16/4, 5

pátek 6. 10.

český jazyk

- předání žákovských hesel k e-ŽK

- omluvenky

- prac. list 7/2 - část (tvary slov + pád + číslo)

anglický jazyk

- test Unit 1

vlastivěda - baroko - zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171006_101444.jpg

matematika

- sešit geometrie - uč. 10/1 + náčrty geometrických útvarů, 10/5 + trojúhelníková nerovnost z růžového rámečku

- PS 12/8  16/6

hudební výchova

- referát - Antonio Vivaldi

- Pelíšky - pokračování

pondělí 9. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - S

- DÚ uč. 22/2

anglický jazyk

- who, what, where, why, when, how, how much... - bude test v pátek

- was / were

- SB 114-115 Přeskočili jsme do 11 lekce - je v ní minulý čas slovesa ,,to be", které jsme teď dobrali v přítomném čase. Po dokončení Unit 11 se zase vrátíme zpět do druhé lekce.

- kontrola WB ze středy

matematika

- cesty např.

V E N U Š
E N U Š

E

Kolika různými cestami lze projít a složit slovo Venuše? Nelze chodit přes kříž, můžeme jen vlevo, vpravo, nahoru, dolů.

- jednotky času - uč. 35/1 do MŠ

- kontrola PS ze středy

- DÚ uč. 13/4

přírodověda

- vyhledávání informací o Měsíci + tvorba plakátu

- PS 13/1

český jazyk

- dokončení prac. list str. 7/ cv. 2 - tvary slov

- Pelíšky

Nezapomeňte ve středu přinést na PČ jehlu, nit a kousek látky (stačí velikost A6). Jehlu, nit i zbytek látky si nechte v kufříku na VV.

středa 11. 10. suplování

anglický jazyk

- WB 75/1   76/1, 2    78/1

- vyrobit kartičky na prvních 8 slovíček ze SB 116/1 - oranžová tabulka

- učit se na test - who, what , where, when, how, how much, why

matematika

- PS 18/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 + kontrola

- geodesky

český jazyk

- nic - většina třídy na schůzce ohledně Anglie

- kytičky - šití

čtvrtek 12. 10.

český jazyk

- zpívání

- PS - stavba slova - str. 30 (+ 31 nahoře)

- DÚ PS 31/5

přírodověda

- PS 15, 16

- pokračování plakátu Měsíc

matematika

- různé obdélníky se zadaným obsahem: 12, 18, 24

- jednotky času - kontrola práce z úterka

- kontrola PS 16

- PS 20/1, 2

- DÚ PS 20/5, 6, 7, 8

Před odjezdem do Anglie nechat ve škole odevzdané ČJD, MD, PS ČJ, PS M, PS Př + skupina A1 WB.

pátek 13. 10.

český jazyk (1. hodina supl)

- dokončení pracovního listu - stavba slova

- čítanka 124 - 128

anglický jazyk

- testík Who, What, Where...

- SB 116, 115/6

- games

vlastivěda

- zápis - http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171013_102141.jpg

- horké křeslo (Komenský)

- Pelíšky - závěr

matematika

- geometrie - rovina, úhel

- PS 16/7   18/5, 6

hudební výchova

- referáty - Coldplay, Johan Sebastian Bach

- notová osnova

- houslový klíč http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_hudebka/#20171013_153659.jpg

Projektové dny

http://www.zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

pondělí 23. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - V

- informace k projektovým dnům

- DÚ uč. 26/2

anglický jazyk

- škrtačka - furniture, prepositions (SB 116)

- SB 117, 118 - was / were + negative

matematika

- dělitelnost + algebrogramy

- jednotky času uč. 35/5

- PS 20/3, 4, 11, 12 + kontrola

- hádání čísel

přírodověda

- prezentace plakátů o Měsíci

- PS 17/2 + 18

- do příští přírodovědy připravit informace k 17/1 (Slunce)

- video - vyzvedávání dílů rakety z moře: https://www.youtube.com/watch?v=Gbtulv0mnlU

český jazyk

- PS 31/4 - stavba slova

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 24. 10. projektové dny

- příprava projektů a modelů - Evropské státy, města, památky

středa 25. 10. projektové dny

- prezentace projektů a modelů, ochutnávky, sebehodnocení, pochvaly + připomínky

pondělí 30. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát Z (příště bude stavba slova)

- čtení - terezínské ghetto

- DÚ - uč. 27/2 - vypsat nespisovná slova a k nim napsat spisovná slova

anglický jazyk

- mingle activity - Where were you yesterday/last week/last month..?

- spelling - furniture (bude testík)

- SB 119

- WB 76/3

- What's different?

matematika

- římské číslice - viz uč. 46, 47 - ,,škrtačka" ve dvojicích

- MŠ - uč. 46/3

- PS 22 - co kdo stihne - yítra bude ještě cca 8 min. na dokončení

- DÚ uč. 47/2 a, b, c - přepsat do arabských čísel

přírodověda

- Slunce - PS 17/1 - pouze do PS - plakát uděláme až příště

- Sluneční soustava - PS 19/3, 4   20/2, 3, 4, 5

- prezentace plakátů o Měsíci

- příště do skupinky přinést informace na plakát o Slunci, kulaté sušenky s náplní typu Disco nebo Oreo - budeme z nich modelovat fáze Měsíce

český jazyk

- PS 32/6, 7, 8 - do ČJŠ

- PS 32/9

- Terezínské ghetto

úterý 31. 10.

čtenářská dílna + referát

matematika

- minutovka - písemné dělení

- kontrola MD

- římská čísla - uč. 46/2, 4 - do MŠ

- PS 22 dokončit

- DÚ 24/1, 2, 3, 4, 5

vlastivěda

- přečíst uč. 17, 18

- PS 12, 13

- Dějiny udatného českého národa 71, 72, 73: https://www.youtube.com/watch?v=PhAnoIJFt5Y&index=71&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

český jazyk

- prezentace slohů ,,Pečujeme o zvířátko"

- zadání na příště: ,, Čtete pozorně?" - vybrat si jeden z textů z uč. 68-70 a vypracovat k němu zadané úkoly na pozornost čtení - stačí si odpovědi zapsat na lísteček

vv

- dokončení podzimního doodlu

- design písma: https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/2058437/590877911/stock-vector-all-you-need-is-coffee-hand-lettering-coffee-hand-drawn-poster-590877911.jpg

středa 1. 11.

anglický jazyk

- testík furniture  - předtermín pro dobrovolníky - ostatní dopíšou v pátek

- SB 120

- WB 74

- tleskačka na téma Halloween

4. + část 5. hodiny

sociometrie (mapování vztahů ve třídě) pod vedením školního psychologa Pavla Klímy

zbytek ČJ

- PS 35/14 b (předpony s-, z-, vz-)

pracovní činnosti

- sloni

- přidat trvale do kufříku jehlu, nit a kousek látky (stačí formát A5)

čtvrtek 2. 11.

český jazyk

- zpívání

- PS 36/15, 17 - předpony s-, z- + významy slov

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS 37/18 a

přírodověda

- PS 21

- plakát Slunce

matematika

- kontrola PS 22

- dokončit PS 24

- PS 25 + kontrola dle klíče

- DÚ PS 26/1, 2, 3, 4, 5

pátek 3. 11.

český jazyk

- kontrola ČJD a DÚ v PS

- PS 37/19 + tabulka

- čtení - Terezínské ghetto (Kdo o sobě ví, že ve čtení zadrhává apod. bude každý den číst doma nahlas!)

anglický jazyk

- test furniture - zbytek

- SB 121

- WB 75/2, 3

- blíží se test z Unit 11

vlastivěda

- zápis - Světlo rozumu: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171103_101703.jpg

- v pátek bude test z 1., 2. a 3. kapitoly

- Dějiny udatného českého národa 74 - 80: https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&index=74&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

matematika

- geo: Vlastnosti úhlopříček - viz uč. str. 23/cv. 1

- PS 26/7   30/1

hudební výchova

- referáty - Haydn, Mozart

- C-dur

pondělí 6. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- (dikt.) - kořen slov

- čtení - Tygr dělá uáá uáá (soutěž Albatrosu)

- DÚ - přečíst v učebnici tabulky na str. 36, 37, 38, 39 - sami si podepište, že jste nastudovali do notýsků

anglický jazyk

- škrtačka - Halloween - ghost, grave, cemetery, spider, witch, bat, hat, web, blood...

- WB 74/2, 3

- WB 76/4

- Test z Unit 11 domluven ne středu - naučit se was/were - kladné i záporné věty, otázky, furniture, předložky, časové údaje (last Saturday, from 6 to 9, yesterday...)

matematika

- kontrola DÚ

- kontrola PS 24 a 26/1-5

- PS 28 - co kdo stihnul - dokončíme zítra

- DÚ - dokončit PS 26

přírodověda

- PS 19/15

- plakát Slunce - skupinová práce

český jazyk

- zpívání

- zapsat do žákovského záznamníku - návštěva Národního divadla (prohlídka budovy) - sraz v pátek 10. 11. v 8:00 u vchodu školy, návrat ve 12:45 ke škole, s sebou: kartičku MHD, svačinu, pití, psací potřeby, pastelky (pokud bychom se vrátili dříve, pokračovali bychom v práci na projektech o Slunci)

Test z vlastivědy se kvůli ND přesouvá na příští úterý.

- prac. list - d/dd, z/zz

úterý 7. 11.

čtenářská dílna + referát o knize

matematika

- minutovka - jednotky délky

- kontrola PS 26

- dokončení PS 28

- DÚ - PS 29 + kontrola

vlastivěda

- Život na vesnici

- přečíst uč. 19, 20, 21

- PS 14

- Dějiny udatného českého národa 81: https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY&index=81&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

český jazyk

- přednáška - krkavcovití

vv

- kresba uhlem - krkavcovití

středa 8. 11.

anglický jazyk

- test Unit 11

(kdo stihl dříve - WB 78/3)

matematika

- informace ke čtrtletce: termín 21. listopadu (úterý): zaokrouhlování, pojmy (součin, podíl, součet...), přednosti (závorky, násobení a dělení), převody jednotek délky a hmotnosti, písemné + - * :, slovní úlohy, geo: pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, čtyřúhelník, rýsování + náčrty (obdélník, pravoúhlý trojúhelník), úhlopříčky, kolmice a rovnoběžky

- PS 32

- kontrola PS 28

- DÚ PS 31 + kontrola

český jazyk

- informace ke čtvrtletce: termín čtvrtek 23. listopadu: diktát, vyjmenovaná slova, velká písmena, slova nadřazená, synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, slova lichotivá, hanlivá, citově nezabarvená, slova nespisovná, slova příbuzná, kořen slov, předložky s / se /z / ze, předpony s-, z-, vz-, d/dd, z/zz, ě/je, přípony -ný, -ní, -í, -ský, -ští..., pravidla pro poznávání slov příbuzných

- prac. list - předpony s-, z-, vz-

- DÚ PS 40/24 + přečíst tabulku

pracovní činnosti

- šití plátěného stahovacího pytlíčku

čtvrtek 9. 11.

český jazyk

- zpívání

- prac. list ě/je, n/nn (viz uč. 39, 40)

- DÚ PS 41/26 + tabulky

přírodověda

- prezentace Měsíc, Slunce

- dokončení plakátů Slunce

- kdo je hotov brzy, začne PS 22, 23 - den a noc

matematika (geo)

- opakování rýsování pravoúhlého trojúhelníka

- opakování rýsování obdélníku a úhlopříček

- opakování kolmic a rovnoběžek

- PS 30 - dokončit

- DÚ PS 33 + kontrola

Nezapomeňte, že zítra jdeme na prohlídku Národního divadla.http://www.zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

pátek 10. 11.

1. - 3. h. Prohlídka budovy Národního divadla

4. a 5. h. prezentace projektů Pečujeme o zvířátko, Měsíc, Slunce

pondělí 13. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- stavba slova na známky

- Tygr dělá uáá - čtení

- DÚ 39/2 - psát pouze slova - neopisovat celé

anglický jazyk

- škrtačka - classroom instructions - ze SB 25

- WB - doplnit vše, co chybí z Unit 11

matematika

- slovní úlohy - uč. 57/4, 5

- PS 34 - co kdo stihne - dokončíme zítra

- DÚ PS 35 + kontrola z klíče

přírodověda

- prezentace plakátu Slunce 2x

- PS 22, 23

- kdo má hotovo z minulé hodiny, může začít str. 24

český jazyk

- kontrola DÚ

- PS 41

úterý 14. 11.

čtenářská dílna + referát

matematika

- zpívání

- slovní úloha uč. 57/6

- PS 34 - dokončení + kontrola

- DÚ PS 37 + kontrola

vlastivěda

- test z kapitol 1, 2, 3

- video - Dějiny udatného českého národa - Sametová revoluce

český jazyk

- prezentace slohu ,,pečujeme o zvířátko"

- řešení úlohy ,,čtete pozorně?"

- zadání slohu ,,jak trávíme volný čas" - rozsah min. A5, max. A4, napsat své volnočasové aktivity - nejen kroužky, ale i např. vyrábění doma, lyžování v zimě apod. Něco o daných činnostech napsat - neměl by to být pouze seznam aktivit.

vv

- soutěž Albatrosu - ,,Namaluj svého tygra"

středa 15. 11.

anglický jazyk

- škrtačka - what, where, why, who, when, what colour + prepositions

- SB 24, 25

- WB 10

- cowboy

matematika

- minutovka - jednotky hmotnosti (g, dkg, kg, q, t)

- slovní úloha - uč. 58/4

- PS 36 - co kdo stihne, zítra bude chvilka na dokončení

- DÚ PS 39 + kontrola

český jazyk

- zpívání

- -ský, -ští - prac. list (výklad viz uč. 41, 42)

pracovní činnosti

- dokončení pytlíčku

čtvrtek 16. 11.

český jazyk

- zpívání

- prac. list - slovní druhy (viz uč. 67) - umět názvy slovních druhů a k nim uvést příklad + vědět, které jsou ohebné / neohebné

- Terezínské ghetto - čtení

- DÚ učit se na písemku - připravit si dotazy

přírodověda

- video ESA den / noc, střídání ročních období: https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

- PS 22,23 - všichni dokončit

- PS 24 - pouze ten, kdo má hotovo 22 a 23 - není nutné dnes str. 24 dokončit, pozor na sklon osy a rovníku - porovnejte s obrázkem v učebnici

matematika

- slovní úloha uč. 58/5

- PS 36 - všichni dokončit

- PS 38/1-7 - pouze ten, kdo má hotovo na str. 36

- DÚ - učit se na písemku, připravit si dotazy

pátek 17. 11.

- volno

pondělí 20. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - předpony s-, z-

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 26, 27

- WB 11

3. + 4. hodina

- Dny prevence - závislost na počítači

5. hodina

- dotazy k písemkám z M a ČJ

úterý 21. 11.

1. hodina

- čtvrtletka z M

2. hodina

- dotazník o zdravé výživě

vlastivěda

- zápis - Život na vesnici

- PS 15

český jazyk

- čítanka 106 - 109

- prezentace slohu - Jak trávíme volný čas

vv

- dokončení obrázku tygra

- zimní ulice

středa 22. 11.

anglický jazyk

- SB 28, 29

- WB 12

matematika

- dokončení PS 38 + kontrola

- PS 39

- krychle

český jazyk

- PS 43/2, 3, 4

- PS 44

- dinosauři

čtvrtek 23. 11.

český jazyk

- čtvrtletka

- DÚ - PS 39/22

přírodověda

- ESA video - Sluneční soustava, komety: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

https://www.youtube.com/watch?v=eLs6ZksxJ44

- všichni dokončit PS 24

- kdo je hotov - PS 25, 26

matematika

- PS 40

- DÚ PS 41 + kontrola

pátek 24. 11.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 65/3,  65-66/4

-  čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- škrtačka - Christmas

- poslech na známky

- SB 30, 31

- WB 13

vlastivěda

- zápis - Manufaktury: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171124_102118.jpg

http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171124_102132.jpg

- PS 15, 16

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- rovinné obrazce a jejich obvody

- PS 42

hv

- referáty: Ryba, Beethowen

pondělí 27. 11.

český jazyk

- oprava čtvrtletní písemné práce

- DÚ uč. 49/2 a

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 33

- WB 14/1, 3

- v pátek bude test z Unit 2

matematika

- oprava čtvrtletní písemné práce

- výsledky sociometrie

- DÚ PS 45

přírodověda

- ranní kruh

- výsledky sociometrie

český jazyk

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 28. 11.

český jazyk

- čtenářská dílna

- referát

- DÚ - PS 46/11

matematika

- fotky z Namibie od paní učitelky Krutílkové (v Namibii žije Anička Věrchuša, která je zapsaná k nám do třídy)

- římská čísla - opakování do stovky (bude v minutovce příští týden)

- PS 44 - co kdo stihne - zítra dokončíme

- DÚ PS 47 + kontrola

vlastivěda

- zápis Obrození

- PS 17

- horké křeslo - letopočty - ze všech kapitol probraných v 5. ročníku

- v úterý bude test z kapitol 4, 5, 6

- komu chybí některé zápisy, doplní je z rajčete - blíží se kontrola zápisů

český jazyk

- prezentace slohu ,,Jak trávíme volný čas"

- zadání slohu ,, Učíme se učit":

Zpracovat na A5 – A4 některé z následujících témat:

 • učení zpaměti
 • jak vyhledávat a ověřovat informace
 • vybrat jeden ze stylů učení a popsat ho (vizuální, auditivní, kinestetický)
 • sebereflexe a zpětná vazba
 • jak si dělat poznámky
 • výukové programy
 • kurzy
 • učení se s někým (kamarádem, rodičem, sourozencem, skupinou lidí..)
 • pomůcky pro učení (buď informace o několika pomůckách, nebo výroba jedné pomůcky)

vv

- video upoutávka na výstavu Von Monet bis Kandinsky:
https://www.youtube.com/watch?v=l3rPa33oaJo

- Paul Klee - rybky

http://dl.ket.org/Webmuseum/wm/paint/auth/klee/golden-fish/klee.golden-fish.jpg

https://images.icanvas.com/2d/15239.jpg

- z knížky Kunst, Ein Mitmachbuch für Kinder: https://img-cloud.megaknihy.cz/5044719-large/a80f6ea2d13cea59c79122ef80ec62a6/kunst-ein-mitmachbuch-fur-kinder.jpg

středa 29. 11.

anglický jazyk

- tleskačka Christmas food

- oprava z minulé hodiny

- WB 14, 15

- informace k testu (Unit 2, píše se v pátek)

matematika

- opakování římských čísel do 500: http://www.converter.cz/prevody/rimska-cisla.htm

- PS 44 - dokončení a kontrola

- DÚ PS 43 + kontrola

český jazyk

- slova, která vypadají stejně, ale jejich slovní druh poznáme až podle kontextu (lež, vedle, pila...) - ČJŠ - uč. 66/6

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ - uč. 66/5 a - pouze křížovka

- relaxační balónek z rýže

čtvrtek 30. 11.
český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - slovní druhy podle kontextu ve větě

- ČJŠ uč. 76/4

- Terezínské ghetto

- DÚ - PS - dokončit str. 45

přírodověda

- ESA - video - Mars https://www.youtube.com/watch?v=d6-AGrJbWWQ

- první tabulka z PS 28 (není v učebnici - nutno použít knihy nebo internet) - lety do vesmíru

matematika

- mazací tabulky - římská čísla do 1000

- PS 46

- DÚ 49 + kontrola

pátek 1. 12.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ uč. 78/8

- kontrola PS

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- test Unit 2

- games

vlastivěda

- zápis: Z poddaného člověka občan, rok 1848

- dodělat co komu chybí z PS 15, 16, 17

- horké křeslo - příprava na test z kapitol 4, 5, 6

matematika - geo

- sešit geo - obvody - opsat tabulku pro obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka z uč. str. 34

- sešit geo - rýsování kružnice a kruhu + body které jim náleží / nenáleží

- PS 48/7

hv

- hraní na zvonkohru podle not

- referáty

pondělí 4. 12.

anglický jazyk

- Change places if - Christmas

- WB 16, 17

- prezentace - writing WB 14, 15

matematika

- mazací tabulky - římská čísla nad 1000

- PS 46 - kontrola

- PS 48 - co kdo stihne

český jazyk

- diktát -ný, ní, -í

- ranní kruh

- DÚ - sebehodnocení ze všech předmětů podle přehledu na tabuli - stačí ,,osmajlíkovat" předepsaná témata, můžete přidat komentář (ten není povinný)

úterý 5. 12.

český jazyk

- čtenářská dílna

matematika

- minutovka - římská čísla do 100

-PS 48 - dokončení + kontrola

- PS 50 - co kdo stihne

vlastivěda

- test z kapitol 4, 5, 6

- zápis - Stroje ovládly život: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171207_143925.jpg

tv

- Mikuláš

český jazyk

- prezentace slohů - Jak trávíme volný čas, Učíme se učit

vv

- dokončení rybek - P. Klee

- vánoční přání

Úkoly nejsou, protože parník..

středa 6. 12.

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 34, 35

- WB 18/1, 2

matematika

- zlomky - kreslení a psaní (např. 1/4 z kruhu, ze čtverce, z obdélníka 3x4, z tyče, ze 20 knoflíků)

(v učebnici jsou zlomky na str. 48)

- PS 50

- DÚ PS 53 + kontrola

český jazyk

- zpívání koled

- vzory podstatných jmen rodu mužského - viz uč. 80-81

- Terezínské ghetto - čtení

- DÚ uč. 83/3

- ozdobička na dárek

čtvrtek 7. 12.

český jazyk

- zpívání

- koncovky podstatných jmen rodu mužského - PS 73/39

- PS 72/38 - zatím pouze vypsta podstatná jména rodu mužského do tabulky - p., č., r. budeme určovat příště

přírodověda

- test - Měsíc, Slunce, sluneční soustava

(příští test bude na den/noc, střídání ročních období, lety do vesmíru)

- PS 28 - dokončení (je potřeba použít internet nebo knihy, informace nejsou v učebnici)

matematika

- zlomky - zápis zlomků - uč. 48/2

- PS 50 - kontrola

- PS 52 - co kdo stihne (každý by ale měl v zadaném čase zvládnout alespoň půlku)

- DÚ PS 55 + kontrola

pátek 8. 12.

český jazyk

- dokončení ranního kruhu z pondělí

- zpívání

- PS 72/38

anglický jazyk

- Christmas bingo

- SB 36, 37

- WB - dokončení 18

- bude test ze skills

vlastivěda

- PS 18 - všichni

- PS 19 - co kdo stihne

- Dějiny udatného českého národa

matematika (geo)

- souřadnice

- do sešitu geo zapsat spodní růžový rámeček ze str. 45 + příklady z praxe (první 4 řádky na str. 45)

- PS 70

- hra lodě

hv

- hra na zvonkohru

- referáty

pondělí 11. 12.

anglický jazyk

- Christmas bingo

- WB 19

- SB 38

3. h - perníčky

matematika

- zpívání

- kontrola souřadnic

- PS 72/1, 2, 3, 4

- PS 74/1, 2, 3, 4

přírodověda

- část záznamu videohovoru s Paolo Nespolim

- PS 27 + co komu chybí v PS (bez testů)

český jazyk

- slovní druhy na známky

- PS 19/4

- ranní kruh

úterý 12. 12.

čtenářská dílna

matematika

- minutovka - římská čísla do 1000

- PS 54 - jednotky času (dokončíme zítra)

- lodě (na procvičení souřadnic)

- DÚ - PS59 + kontrola

vlastivěda

- zápis - Národ sobě

- dokončit PS 19

- horké křeslo z kapitol 7, 8, 9 - po prázdninách bude test

český jazyk

- prezentace slohů ,,Volný čas" a ,, Učíme se učit"

- zadání slohu ,,pohled"

vv

- ozdoba na dárek

- prezentování slohů

středa 13. 12.
anglický jazyk

- Christmas bingo

- SB 39

- WB 20, 21 (dokončíme příště)

- v pátek - test za skills

matematika

- zpívání

- MŠ 48/6

- PS 52, 54

- lodě (procvičování souřadnic)

- DÚ PS 61 + kontrola

český jazyk

- PS 73 - dokončit

- PS 74

- DÚ PS 65

pracovní činnosti

- bambulka na vidličce

čtvrtek 14. 12.

český jazyk

- zpívání

- PS 75, 76

- Terezínské ghetto

- DÚ PS 66/25

přírodověda

- ESA kids - požadavky na astronauty https://www.esa.int/esaKIDSen/SEM6TIWJD1E_LifeinSpace_0.html

- Paolo Nespoli - zbytek videohovoru (cca 3:54) https://www.youtube.com/watch?v=D-pLWxiHgb4

- podnebné pásy https://www.youtube.com/watch?v=oYS2Xo2vsb8

- PS s opičkou str. 1, 2 (dokončíme příště)

matematika

- zlomky - uč. 49/3

- kontrola PS 52, 54

- PS 56 (dokončíme příště)

- DÚ PS 63 + kontrola

pátek 15. 12.

český jazyk

- zpívání

- PS 63/20

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- test - skills (speaking dokončíme příště)

- books

vlastivěda

- PS 20, 21

- horké křeslo

matematika

- souřadnice - zopakovat - osa, počátek, zapisování souřadnic

- tělesa - viz uč. 56/1 - hra sova (vlastnosti těles, pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, plášť)

- PS 60 - kružnice a kruh

hudební výchova

- hraní koled na zvonkohry

- referáty

Organizace příštího týdne:

Po 18 - dle rozvrhu

Út 19 - florbal - pokud postoupíme, posune se nám obědová pauza z 5. na 6. hodinu. Pokud nepostoupíme, rozvrh zůstává jako obvykle.

St 20 - 4. hodinu živý Betlém, zbytek dle rozvrhu

Čt 21 - třídní besídka - přinést dárečky pro kamarády + 1 anonymní do tomboly (žádné veledary), deskové nebo karetní hry

Pá 22 - kino Chodov - film hrayen ze třídního fondu, občerstvení si žáci hradí sami, s sebou kartičku MHD

pondělí 18. 2.

anglický jazyk

- sepaking test (skills U 1, 2)

- WB 21

- SB 40, 41

český jazyk

- ranní kruh

matematika

- PS 56

- zlomek z čísla - např. 2/3 z 21

- zdobení perníčků

- DÚ PS 63 + kontrola

přírodověda

- dokončit PS 1, 2 z minulé hodiny

- PS 3

- zdobení perníčků

český jazyk

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS 70/36

úterý 19. 12.

Florbalový turnaj

odpoledka - čj - prezentace slohů - učíme se učit

vv - vánoční tvoření

středa 20. 12.

anglický jazyk
- www.duolingo.com

matematika

- Živý Betlém

český jazyk
- vzory přídavných jmen: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/2test.php

pracovní činnosti

- Betlémy, ozdoby, vánoční zvyky

čtvrtek 21. 12.

- třídní besídka - dárečky, tombola, společenské hry

pátek 22. 12.
- kino: sraz 8:00 u vchodu školy, návrat 12:45 ke škole, s sebou: kartičku MHD, svačinu, pití, přiměřené kapesné

středa 3. 1.

anglický jazyk

- New Year's Resolutions

- WB 22, 23 (bez posledního cvičení na každé straně - doplníme později)

- ve středu bude test z Unit 3

matematika

- zlomek jako část z čísla - uč. 58/8

- PS 58 celá + kontrola

- DÚ PS 65 + kontrola

český jazyk

- ranní kruh - zážitky z vánočních prázdnin

- DÚ PS 48/17, 18

pracovní činnosti

- model satelitu Rosetta: http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYHFYXO2I_OurUniverse_0.html

čtvrtek 4. 1.

Předpokládané termíny písemek: matematika v pátek 12. ledna, český jazyk v pondělí 15. ledna.

Předpokládaná témata:

ČJ – pololetka

ě/je

vyjmenovaná slova

koncovky podstatných jmen

s-, z-, vz-

synonyma, antonyma / slova lichotivá a hanlivá

slovní druhy

vytvořeni tvaru podstatného jména podle zadaného pádu a čísla

koncovky přídavných jmen

vzorce souvětí

diktát (mix všeho)

M – pololetka

písemné sčítání, odčítání, násobení (dvojciferným a trojciferným číslem), dělení + zkouška

převody jednotek + -

zlomek z daného čísla

římská čísla

slovní úlohy

rýsování + náčrt

umět poznat a použít – poloměr, průměr kružnice, odvěsna a přepona pravoúhlého trojúhelníka, úhlopříčky

český jazyk

- zpívání

- rozdání nového PS

- PS II 5/2 - druhy přídavných jmen

- PS 7/7 koncovky přídavných jmen

Kdo chybí a nemá tedy druhý díl PS, nastuduje přídavná jména podle učebnice str. 99-111. Pozor - koncovky příd. jm. budou v písemce!

- DÚ PS II 6/4 - pouze barevně vyznačit druhy přídavných jmen

přírodověda

- informování ostatních tříd o projektu ,,Hrdá škola" a z něj vycházející akce ,,Do školy v teplácích" 16. ledna: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola

- PS 4, 5 - přizpůsobení rostlin a živočichů, podnebné pásy

matematika

- dotazy ke zlomkům - zlomek jako část z čísla

- PS 62 (příprava na test)

- DÚ PS 67

pátek 5. 1.

český jazyk

- omluvenky, zpívání

- vzorce souvětí - procvičení na kartičkách - budou v písemce! - pozor na spojovací výrazy: http://www.on-lineprocvicovani2.estranky.cz/img/picture/88/image0-5.jpg

- PS 8/8, 9   PS 9/10, PS 10/12

anglický jazyk

- Change places if

- SB 44, 45

- WB 22/3 - writing (na samostatný papír)

- ve středu bude test y Unit 3

vlastivěda

- zápis - Vznik Československé republiky

- PS 22

- horké křeslo z kapitol 10, 11

matematika

- dotazy k písemce z geometrie

- dokončení PS 62 ze včerejška

- kdo je hotov PS 66/10, 4, 5

hv

- výroba papírové klaviatury s popisky tónů

- referát - P. I. Čajkovskij

pondělí 8. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola WB 22, 23

- SB 46

- writing WB 23/6

český jazyk

- vzory podst. jm

- ranní kruh

- DÚ PS II - přečíst tabulky ze str. 7-10 a sami si podepsat, že nastudovali

matematika

- uč. 54/8

- začít nosit druhý díl učebnice

- kontrola PS 62

- DÚ PS 69 + kontrola

přírodověda

- test - den a noc, roční období, lety do vesmíru

- všichni - dokončit PS 4, 5

- kdo je hotov - začne PS 6

český jazyk

- www.kaminet.cz - přídavná jména - vzory, koncovky

- PS II 10/11, 13

úterý 9. 1.

český jazyk

- čtenářská dílna

- DÚ PS II 5/3

matematika

- zpívání

- uč. 52/6

- PS 68/5

- PS 64

- DÚ 71+kontrola

vlastivěda

- PS 23, 24

- Dobrý voják Švejk https://www.youtube.com/watch?v=fRQnvwyN8dc

český jazyk

- prezentace slohů

- zadání slohu e-mail: poslat e-mail na skrivankova@horackova.cz. E-mail musí obsahovat pozdrav, oslovení, vlstní zprávu, rozloučení a podpis. Do předmětu e-ailu uveďte ,,sloh".

vv

- odraz hor v lyžařských brýlých

středa 10. 1.

anglický jazyk

- test Unit 3

- writing - My ideal home - prezentace

matematika

- zpívání

- opakování rýsování kružnice, měření průměru kružnice

- kontrola PS 68/5

český jazyk

- mazací tabulky - vzory přídavných jmen

- PS II 12/16, 17    6/5, 6

- DÚ PS 73 + kontrola

- Terezínské ghetto

- DÚ PS II 11/14

pracovní činnosti

- dokončení modelu satelitu Rosetta: https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYHFYXO2I_OurUniverse_0.html

čtvrtek 11. 1.

český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - slovní druhy

- PS I str. 49 - všechny doplňovačky (opakování pravopisu slov s předponami a příponami)

- DÚ PS II 12/16

přírodověda

- video - mytí vlasů ve vesmíru: https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8

- ukázky videí National Geographic ze savany, pouště a tropického deštného lesa

- PS 6, 7

- horké křeslo na téma podnebné pásy

matematika

- opakování rýsování pravoúhlého trojúhelníka

- kontrola PS 64

- PS 66 - co kdo stihne

- DÚ - učit se na písemku a nezapomenout zítra rýsovací potřeby

pátek 12. 1.

matematika

- pololetní písemná práce

anglický jazyk

- výsledky testu Unit 3

- writing - a flat

vlastivěda

- zápis - Tvář ČSR

http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180112_104610.jpg

- Dobrý voják Švejk

český jazyk

- koncovky přídavných jmen

- PS 13/19 - zájmena

hv

- zpívání + chrastítka

pondělí 15. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- prezentace - My ideal home (writing)

- WB 24, 25

český jazyk

- pololetka

- DÚ PS I. díl - 59/11

matematika

- dělení velkých čísel zpaměti - mazací tabulky - viz uč. str. 3/ cv. 1

- PS str. 66

- DÚ 75 + kontrola

přírodověda

- https://www.youtube.com/watch?v=dINQj36FEN4

- podnebné pásy - PS 8, 9 - co kdo stihne

český jazyk

- ranní kruh

úterý 16. 1.

čtenářská dílna

2. hodina

- oprava pololetní písemné práce z českého jazyka

vlastivěda

- zápis (Tvář Československa 2. část): http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180116_161458.jpg

- PS 25

český jazyk

- prezentace slohů

- zadání slohu -,,Náš kraj" - popis obrázku krajiny - používat hodně předložek a přídavných jmen

vv

- dokončení odrazu hor v lyžařských brýlích

- hygge obrázek: https://www.google.cz/search?q=hygge&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuwOu36NzYAhUsDJoKHX5JASsQ_AUICigB&biw=1280&bih=633

středa 17. 1.

matematika

- oprava pololetní písemné práce

český jazyk

- stupňování přídavných jmen - ČJŠ

- PS II. díl 11/15

- Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- karbička - slepice

čtvrtek 18. 1.

český jazyk

- preventivní program s Pavlem Klímou

přírodověda

- Mírný podnebný pás

- PS 8, 9

- horké křeslo

- dobrovolný úkol - najít filmy, ve kterých se objevuje poušť, savana, tropický deštný les, tajga atd.

matematika

- MŠ - uč. 4/1

- PS 68

pátek 19. 1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - druhy zájmen - viz uč. 120, 121

- kontrola DÚ v PS I. díl

- PS II díl - 14/20, 14/21 - zatím pouze označit zájmena (druhy určíme příští týden)

anglický jazyk

- Mr Wolf

- kontrola SB 48

- SB 49

- books

vlastivěda

- zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180119_103701.jpg

matematika (geo)

- sešit geometrie - vlepit milimetrový papír - na něj vyznačit 1 mm2 , 1 cm2, 1 dm2, zapsat, že 1 m2 je cca 1 křídlo tabule

- uč. 8/3 - překreslit na milimetrový papír a zapsat obsahy obrazců

- PS 72/8, 74/8, 76/2, 6, 8

hv

- bubnování na židle: opakování rytmu, překrývání několika rytmů, rondo

- referát - Antonín Dvořák

pondělí 22. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola SB 49

- SB 50

- zadání zápisu ze dvou knih: Název, autor, ilustrátor, děj - připravit si informace na lísteček, nechat si zkontrolovat chyby, pak teprve vytvořit projekt načisto. Náměty na nadpisy: https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=bullet%20journal%20letters&rs=typed&term_meta[]=bullet%7Ctyped&term_meta[]=journal%7Ctyped&term_meta[]=letters%7Ctyped

český jazyk

- ranní kruh

- ČJŠ - vypsat z učebnice zájmena ukazovací, tázací a vztažná

matematika

- zpívání

- MŠ - dělení se zbytkem - uč. 5/1

- kontrola PS 68

- DÚ PS 76/1

přírodověda

- PS 10, 11

- horké křeslo - podnebné pásy

český jazyk

- PS II 14/21 - určit druhy zájmen

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 70/35

úterý 23. 1.
čtenářská dílna

matematika

- zpívání

- dělení dvojciferným číslem - uč. 6/2 (do MŠ)

- dokončit PS 72

vlastivěda

- zápis - Válečná a poválečná léta - 1. část (Vyhlášení protektorátu, 2. světová válka) https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180126_141754.jpg

- ukázka z dokumentu Velká válka - o první světové válce

český jazyk

- prezentace slohů Náš kraj (popis krajiny)

vv

- Henri Rousseau: https://images.icanvas.com/list-hero/henri-rousseau.jpg

parafráze na obraz

středa 24. 1.

anglický jazyk (suplování)

- WB 26, 27

- books

- příprava zápisků z knih

matematika

- zpívání

- MŠ - písemné dělení dvojciferných čísel - uč. 6/3

- PS 74

český jazyk

- mazací tabulky - vzory přídavných jmen

- ČJŠ - druhy zájmen - neurčitá, záporná

- PS II 16/25, 26 + tabulka (zájmena)

- Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- příšerky z krabic

čtvrtek 25. 1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - druhy zájmen - určování

- PSII 15/23, 24

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 66/26, 27

přírodověda

- dokončit PS 10, 11

- doplnit, pokud něco chybí z předchozích stran

- teprve pokud nic nechybí, můžete začít PS 12, 13 - není nutné dnes dokončit

matematika

- organizační informace: před pololetními prázdninami budeme vyklízet co nejvíc věcí ze třídy (domů/do skříňky). Nejprve budou ve třídě přespávat účastníci akce Ledová Praha, poté proběhne výměna dveří. Žluté patro hlásilo, že při jejich výměně byl prach i ve věcech, které byly zakryté igelitem. Odneste proto i rostliny a polštářky.

- MŠ uč. str. 7/cv. 1 - písemné dělení dvojciferným číslem

- dokončit chybějící cvičení v PS - co kdo nestihne, doplní za DÚ

pátek 26.1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - mě / mně - viz tabulka uč. 122

- PS II str. 17

- kontrola DÚ v PS I

anglický jazyk

- Change places if

- kontrola SB 26, 27 ze středeční suplované hodiny

- books - čtení, příprava zápisků

vlastivěda

- zápis - Válečná a poválečná léta - 2. část (Boj proti okupaci, ČSR svobodná) https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180126_141802.jpg

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- sešit geo - opakování obsahu čtverce a obdélníka - viz uč. str. 13

- kontrola PS I

- rozdání PS II

hudební výchova

- Leoš Janáček

- karaoke

pondělí 29. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- SB 51

- books

český jazyk

- určování vzorů přídavných jmen na známky

- ranní kruh

matematika

- zpívání

- MŠ - zkoušky k příkladům písemného dělení dvojciferným číslem (k prvním třem příkladům, které jsme počítali minulý týden) - návod viz uč. 6/2

- PS II. díl str. 2 (zítra bude ještě chvilka na dokončení)

- komu ještě něco chybí z PS I. dílu, doplní a přijde ukázat

- DÚ PS II. díl str. 3 + kontrola

přírodověda

- skupinová práce podle PS 13/13 - na vybraný klimatický pás (část klimatického pásu)

český jazyk

- ČJŠ - skloňování zájmene ,,se" - viz uč. 122

- ČJŠ - sebou / s sebou - viz uč. 123

- PS 18

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I. díl 64/22 a

úterý 30. 1.

čtenářská dílna

matematika

- minutovka - dělení se zbytkem zpaměti (známky bude do e-ŽK možné zadávat až po prázdninách, podívejte se na ně alespoň do sešitu)

vlastivěda

- informace o ,,suit up day - dni v oblecích" - prostě a jednoduše - načančejte se na vysvědčení

- zbytek zápisu - Válečná a poválečná létahttp://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180130_163123.jpg

český jazyk

- prezentace slohů - Náš kraj (popis krajiny)

vv

- Henri Rousseau - pokračování v práci z minulého týdne

středa 31. 1.

anglický jazyk

- books projects - headlines

- games

matematika + český jazyk mix

- zpívání

- kontrola DÚ v PSČJ

- PS M str. 4

5. hodina

- vysvědčení

6. hodina

- odpadá

čtvrtek 1. 2.

čeký jazyk

- zpívání

- PS II str. 19, 20 (druhy číslovek)

- Terezínské ghetto

přírodověda

- projekty - podnebné pásy

matematika

- poučení o bezpečnosti před prázdninami

- námět na prázdniny - bullet journal https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F0a%2F3b%2F45%2F0a3b4533c5f89edf142e596ce004730f.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fgeenicolaou%2Fbullet-journal-collective%2F&docid=Kx_Da6EJ9fy9gM&tbnid=j1WVA7HXLqaEJM%3A&vet=10ahUKEwjMtsSQ8ITZAhURh6YKHTGZAk4QMwhgKBkwGQ..i&w=736&h=981&bih=633&biw=1280&q=bullet%20journal%20happy&ved=0ahUKEwjMtsSQ8ITZAhURh6YKHTGZAk4QMwhgKBkwGQ&iact=mrc&uact=8

- kontrola PS 4

- PS 6 - co kdo stihne (alespoň půl stránky)

Po prázdninách nás čekají testy z PŘ - podnebné pásy, VL - kapitoly 10, 11, 12, AJ 1 - Unit 4 - konkrétní data domluvíme po prázdninách.

pondělí 12. 2.

termíny testů:

Aj 1 - Unit 4 - Pá 16. 2.
Př - podnebné pásy (včetně oceánů) - Po 19. 2.
Vl - kapitoly 10, 11, 12 - Út 20. 2.
 

anglický jazyk

- čištění lavic a vybalování po výměně futer
- WB 28, 29

- v pátek bude test z Unit 4

český jazyk

- ranní kruh - vyprávění o prázdninách

matematika

- zpívání

- MŠ - uč. str. 7/4 - 1. sloupec + zkoušky (Kdo zapomněl, zopakuje si postup podle uč. str. 6)

přírodověda

- dokončování projektů - podnebné pásy

- test z podnebných pásů - včetně oceánů - v Po 19. 2.

český jazyk

- stěhování pomůcek zpět do kabinetu prvního stupně

- ČJŠ - tabulka druhů číslovek - viz uč. str. 134

- Terezínské ghetto

úterý 13. 2.
čtenářská dílna

- čtenářský deník stačí přinést do konce týdne

- DÚ - PS I 61/14, 15

matematika

- zpívání

- MŠ - uč. 7/4 - 2. sloupec + zkoušky

- kontrola PS 6

- DÚ PS 9 + kontrola

vlastivěda

- zápis - Od totalitní moci k demokracii

- Dějiny udatného českého národa

- bude test z kapitol 10, 11, 12 - v út 20. 2.

český jazyk

- prezentace slohů Náš kraj

- zadání slohu Vyprávění podle osnovy - viz uč. 158, 159

vv

- džungle - pokračování

středa 14. 2.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola WB 28, 29

- books - dokončit výpisky - vrátit knihy

- kdo je hotov - WB 30, 31

matematika

- minutovka - slovní úlohy - uč. 4/2, 3

- násobilkové obdélníky

- PS 8 - co kdo stihne

český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - druhy zájmen

- ČJŠ - UČ. 121/4

- přáníčka

čtvrtek 15. 2.
český jazyk

- zpívání

- ČJŠ uč. 123/3 - sebou / s sebou

- PS 21/37

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 58/10 - vyznačit vzory (nepřepisovat do sešitu)

přírodověda

- třídění přírodnin

- PS 14, 15 + Přehled živé přírody

- učit se na test z podnebných pásů a oceánů

matematika

- násobilkové obdélníky

- PS 8

- začít PS 10

- DÚ - dokončit PS 10

- VYDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA GYMNÁZIA PROTI PODPISU

pátek 16. 2.

český jazyk

- omluvenky

- zpívání

- ČJŠ - uč. 124/4 - skloňování zájmene JÁ

- PS 21/38 - barevně vyznačit synonyma

- Terezínské ghetto

anglický jazyk

- Test Unit 4

- kdo má ještě u sebe knížky, přinese v pondělí - budeme je předávat další třídě

vlastivěda

- zápis - Od totalitní moci k demokracii - 2. část (Okupace Československa)

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- sešit geometrie - uč. 19/1, 2  uč. 20/1 - obsah

- kontrola PS 8

hv

- bubnovací kruh - Let's all play our drum: https://www.youtube.com/watch?v=F8Ru09OH3zM

- referáty

pondělí 19. 2.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- vrácení knih

- SB 54, 55

- WB 30 - ukázky typů učení slovní zásoby a gramatiky

český jazyk

- diktát z přírodovědy

- ranní kruh

- DÚ PS I str. 53

matematika

- zpívání

- násobilkové obdélníky

- písemné dělení + dotazy

- DÚ PS 13 + kontrola

přírodověda

- test - podnebné pásy

- prezentace projektu - podnebné pásy

český jazyk

- ČJŠ - skloňování číslovky dva, dvě - uč. 138

- výroba čtecí záložky - čtení ve dvojicích - čítanka 48, 49 - Tom Sawyer

úterý 20. 2.

čtenářská dílna

- DÚ - PS I 52/6, 7 + tabulka

matematika

- MŠ - průměrná rychlost - uč. 14/1, 2

- kontrola PS 10

- PS 12 - co kdo stihne

- DÚ - PS 15 + kontrola

vlastivěda

- test z kapitol 10, 11, 12

- Dějiny udatného českého národa

český jazyk

- prezentace slohů ,,Náš kraj", ,,Vyprávění podle osnovy"

vv

- dokončení džungle

- kůň

středa 23. 2.

anglický jazyk

- Who/what am I? (lístečky na čele)

- oprava WB 31

- SB 56, 57

matematika

- minutovka - písemné dělení dvojciferným číslem

- PS 12 - dokončit

český jazyk

- zpívání

- skloňování číslovek 3, 4, 5 - viz tabulka v uč. 139

- druhy číslovek - opakování

- čtení ve dvojici se čtecí záložkou

- základ na africkou masku

- příště přinést provázek, vlnu, nebo bavlnky na vlasy

čtvrtek 22. 2.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 139/2 - psát pouze tvary číslovek

- kontrola DÚ v PS I

- čtecí záložka - čít. 56, 57

přírodověda

- třídění rostlin - PS 16, 17, 18 (informace v Přehledu živé přírody)

- horké křeslo

matematika

- hra ANO / NE - vlastnosti těles - pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, komolý, koule, kužel, jehlan, hranol, kvádr, krychle

- MŠ - uč.14/4 (průměrná rychlost)

- kontrola PS 12

- PS 14 - co kdo stihne, zbytek za DÚ

pátek 23. 2.

český jazyk

- zpívání, omluvenky

- přihlášky ŠvP

- fotoročenky

- PS 22 - ústně + podepsat

- PS 23 - pouze podtrhat přídavná jména

anglický jazyk

- the olympics

vlastivěda

- zápis - sametová revoluce

matematika

- převody jednotek obsahu - viz uč. 25

hv

- Throw and catch: https://www.youtube.com/watch?v=KAhGJKuIldA

- twister na notové osnově: https://lh5.googleusercontent.com/--crQlxBvUXg/Un1U2gNN5sI/AAAAAAAAAvA/5hGfRjleLXs/s640/blogger-image-370857763.jpg

pondělí 26. 2.

anglický jazyk

- Who / what am I?

- SB 58

- WB 32/1

český jazyk

- diktát - koncovky přídavných jmen

- ranní kruh

matematika

- zpívání

- průměrná rychlost uč. 14/6

- PS 16/1, 3, 4, 5, 6

přírodověda

- PS 19-22 (protáhnuto do části další hodiny)

český jazyk

- PS II 23/40 a, b

- PS II 24 - pouze podtrhat přídavná jména

úterý 27. 2.

čtenářská dílna

- DÚ PS II 25/43

matematika

- minutovka - písemné dělení

- PS 18 (velká čísla - miliarda apod.)

- DÚ PS 19 + kontrola

vlastivěda

- přednáška o císaři Františku Josefu I.

český jazyk

- prezentace projektů z Př.

- prezentace slohů - vyprávění podle osnovy

vv

- kachle

středa 28. 2.
anglický jazyk

- saussages (a question game)
- SB 59
- WB 31, 32
 

matematika

- zpívání
- MŠ - průměrná rychlost uč. 15/2, 3
- PS 16/2 - vysvětlení škrtání
- PS 20 - co kdo stihne- hra ANO / NE - vlastnosti těles
- DÚ PS 21 + kontrola

český jazyk

- ČJŠ - slovesný způsob oznamovací - výběr sloves z uč. 148/1 - určování osoby, čísla, času
- kontrola DÚ v PS I
- Terezínské ghetto
-DÚ PS II 27/48 - pouze nadepsat nad závorky


- dokončení africké masky - vlasy, nebo vousy
 

čtvrtek 1. 3.
český jazyk

- zpívání
- ČJŠ - uč. 147/2 e - pouze roztřídit podtrhaná slovesa podle slovesného způsobu
- kontrola PS I
- PS II 26
-DÚ PS II 27/ tabulka + cv. 50

přírodověda

- PS 23, 24/3
- příprava na PS 23/1
- start a přistání Falcon Heavy
https://www.youtube.com/watch?v=sB_nEtZxPog

https://www.youtube.com/watch?v=l5I8jaMsHYk

matematika

- hra ANO / NE - vlastnosti těles - ve dvojicích
- kontrola PS 18, 14
- DÚ PS 23 + kontrola

pátek 2. 3.
český jazyk

- omluvenky, notýsky

- zpívání
- ČJŠ - uč. 147-148/4
- Terezínské ghetto

anglický jazyk

- Test - skills U 3, 4

vlastivěda

- PS 27, 28
- ukázky z filmů z jednotlivých historických období
- v pátek bude test z kapitol 13, 14, 15

matematika
- jednotky obsahu
- uč- 25/4
- uč 30/tabulka
- uč. 31/1
-PS 16/ vše z geometrie
- hra ANO / NE - vlastnosti těles

hv
- twister - noty - C - dur
- Stomp s novinami

pondělí 5. 3.

anglický jazyk
- sausages (question game)
- SB 60, 61
 

český jazyk
- druhy zájmen na známky
- ranní kruh

matematika
- zpívání
- hra ANO /NE - vlastnosti těles
- uč. 21/7
- PS 16/2
- PS 20

přírodověda
- T-graf - podle témat z PS 25/2
- ve skupině - PS 25/1, dokončení reklam na témata z ochrany životního prostředí

český jazyk

- prac. list 30/1 - způsob a čas sloves

úterý 6. 3.
čtenářská dílna

- DÚ PS I 55/6

matematika

- minutovka - průměrná rychlost

- PS 20 - dokončení + kontrola

- PS 22 - co kdo stihne

vlastivěda

- nový PS str. 2, 3

- horké křeslo z kapitol 13, 14, 15

český jazyk

- prezentace - vyprávění podle osnovy

vv

- kachle

středa 7. 3.
anglický jazyk

- tleskačka
- WB 34, 35 - present simple, adverbs of frequency
- škrtačka - food

matematika
- hra ANO / NE - tělesa
- MŠ - desetinná čísla - zatím pouze desetiny (propojení s obrázkem a se zlomkem)
- PS 22
- začít PS 24

český jazyk
- zpívání
- rozkazobvací způsob - ČJŠ (neurčujeme čas, jde vytvořit jen v některých osobá+číslech)
- PL 30/2 - koncovky přítomného času, určování osoby a čísla
- Terezínské ghetto


- krabička na čokoládovou žabku:
https://drive.google.com/file/d/11hwf7z-Brbk54mwFMRLf5vUE1JY1oFaG/view

čtvrtek 8. 3.

český jazyk

- zpívání
- ČJŠ - časování sloves v podmiňovacím způsobu - viz uč. 156
- tvoření vět se slovesy v podmiňovacím způsobu
- pracovní list 31/3, 4
- Terezínské ghetto

přírodověda
- nový PS str. 1, 2 - lidské tělo
 

matematika
- hra ANO / NE - tělesa
- MŠ - desetinná čísla - setiny (znázornění, zlomek, desetinné číslo)
- kontrola PS 22
- PS 24 - co kdo stihne

 pátek 9. 3.

český jazyk
- zpívání
- PL 31/5, 6
- kontrola DÚ

anglický jazyk
- Who / What am I?
- oprava WB 35
- WB 36, 37
- zkoušení - speaking

vlastivěda
- test z kapitol 13, 14, 15

matematika
- uč. 31/5
- 38/3
- PS 24/8

hv
- cup song
- referát - Two cellos

pondělí 12. 3.
anglický jazyk
- škrtačka - food
- WB 37/5
- games + oprava zápisků z knih

český jazyk
- diktát - druhy číslovek
- ranní kruh
- DÚ PS I 47/15

matematika
- zpívání
- uč. 32/2
- PS 24
- kontrola DÚ
- DÚ - PS 33 + kontrola

přírodověda
- Vennovy diagramy - horní a dolní končetina
- PS 3 + ukázky volání zaáchranné služby- prezentace reklam

český jazyk
- PL 32/7, 8, 10 (rozkazovací a podmiňovací způsob)
- Terezínské ghetto
 

úterý 13. 3.
čtenářská dílna
- DÚ PS I 46/12

matematika
- hra ano/ne - vlastnosti těles
- desetinná čísla - MŠ - uč. 33/4
- PS 26 - co kdo stihne
- kontrola PS 24
- DÚ PS 35 + kontrola

vlastivěda
- PS 4, 5
- černé ovce - hra na informace o krajích

český jazyk
- zadání slohu ,,Píšete si také deník?" - do příštího úterka zápisky ze sedmi dní - za každý cca 3-4 věty - nepsat tam tajnosti - budeme prezentovat

vv
-kachle

středa 14. 3.
anglický jayzk
- hangman - food
- SB 64, 65
- WB 38

matematika
- minutovka - obsah čtverce a obdélníka
- šipková geometrie
- MŠ - uč. 33/5
- dokončení PS 26
- DÚ PS 37 + kontrola

český jazyk
- zpívání
- věta - uč. 164/1, 2, 3 - ústně
- ČJŠ - uč. 165/5 a
- PL 32/9
- DÚ PS I 42/30- dokončení krabičky na čokoládovou žabku
- modely těles ze špejlí a modelíny

čtvrtek 15. 3.
český jazyk - supl
- uč. 163/1, 2
- PL 33
- čítanka - 115 - 117
- DÚ - PS I 33/10

přírodověda - supl
- PS 4, 5
- horké křeslo

matematika
- zpívání
- uč. 34/2
- kontrola PS 26
- PS 28 - co kdo stihne
- DÚ PS 37+ kontrola

pátek 16. 3.
český jazyk
- zpívání, omluvenky
-ČJŠ - uč. 163/3, 4, 5
- Terezínské ghetto
- kontrola DÚ v PS

anglický jazyk
- test U5
- games

vlastivěda
- společná kontrola PS
- PS 6/16
- hra ,,černé ovce" na informace o krajích ČR

matematika
- PS 30 (shrnutí geometrie)

hv
- flashmob, klasická hudba v reklamě:
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

- referáty

pondělí 19. 3.
anglický jazyk
- sausages
- SB 66, 67
- kontrola WB 38
- WB 39
 

český jazyk
- skloňování číslovek
- ranní kruh

matematika
- zpívání
- MŠ uč. 36/6a
- PS 28
- začít PS 32
- DÚ uč. 36/6b

přírodověda
- PS 6, 7
- horké křeslo na téma kostra

český jazyk
- základní skladební dvojice
- pracovní list 34/1
- DÚ 165/6a prvních 5 vět
 

úterý 20. 3.
čtenářská dílna
-DÚ PS 41 + kontrola

vlastivěda
- PS 7, 8 - horní volné řádky slouží pro vlastní výpisky z učebnice
 

český jazyk
- prezentace - deníky (dobrovolníci), odevzdají všichni

vv
- kostra ruky / nohy

středa 21. 3. - suplování
anglický jazyk
- WB 40, 41
- vyrobit kartičky na slovíčka ze str. 66/1
- games

matematika
- kontrola PS 28
- PS 32 celá
- šipková geometrie - čtyřúhelníky ve dvojicích

český jazyk
- prac. list 34/2, 35 celá
- čítanka 58-60


- velikonoční pohlednice

čtvrtek 22. 3.
český jazyk
- zpívání
- kontrola pracovního listu ze středy
- PS II - str. 29 (slovesný způsob)
- Terezínské ghetto
- DÚ přečíst uč. 166+167/tabulky - podepsat si do ČJD, že nastudovali (datum+strana+podpis)

přírodověda
- svaly: https://www.youtube.com/watch?v=KsNHDSucnDs

- https://img.mf.cz/377/491/.jpg

- http://slideplayer.cz/slide/11379003/

- uč. str. 42

- PS 8/1, 2, 3, 5
- kdo může, na příště přinese prádelní gumu, nebo gumu na cvičení - viz zadání v PS 8/4

- nácvik šátkového úvazu u zlomené ruky

- prezentace ,,reklam" k ochraně přírody

matematika
- šipková geometrie - pětiúhelníky
- desetinná čísla uč. 37/9
- PS 32 kontrola
- PS 34 - začít - co kdo stihne
- DÚ PS 43 + kontrola

pátek 23. 3.
český jazyk
- třídnická hodina: omluvenky, Techmánie, zápisy, data přijímaček, reflexe - co se mi tu líbí / co mě trápí
- prac. list - několikanásobný podmět

anglický jazyk
- škrtačka - time
- procvičování - vocabulary cards
- kontrola WB ze středy
- SB 68

vlastivěda
- hra černé ovce - informace o krajích
- PS 9, 23  (PS 10-22 jsou ostatní kraje - pro dobrovolníky, probírali jsme ve 4. ročníku)

- https://slepemapy.cz/

matematika
- šipková geometrie - čtyřúhelníky a jejich obsahy ve čtverečkované síti
- sešit geo - uč. 31/2, 3   39/6
- kontrola PS 30
- kdo je brzy hotov, začne PS 36/9  40/7 - není nutné dnes dokončit

hv
- Cup song - nácvik na zahradní slavnost

pondělí 26. 3.
anglický jazyk
- SB 69
- WB 42/1  43/3
- cowboy- ve středu bude testík na slovíčka ze SB 66/1

český jazyk
- slovesa
- ranní kruh
- DÚ PS II 30/3 + tabulky

matematika
- zpívání
- šipková geometrie + obsah čtyřúhelníku ve čtvercové síti
- prorvnávání desetinných čísel - uč. 42/3
- PS 34 - dokončit
- DÚ PS 36/1, 2, 3

přírodověda
- svaly - ukázka fungování svalu pomocí gumy
- PS 9, 10 (kůže)
- model kostry - horké křeslo

český jazyk
- třídnická hodina - OSV - komunitní kruh - co se nám líbí / nelíbí ve škole a ve třídě
 

úterý 27. 3.
čtenářská dílna
- DÚ - PS II 30/4 - ústně + podepsat si do PS, že nastudovali

matematika
- minutovka - diktát desetinných čísel
- obsahy: https://www.matika.in/cs/test.php
- rozklad desetinných čísel na řády - uč. 43/8
- DÚ PS 38/1, 2, 3

vlastivěda
- zápis - kraje ČR
- PS 34, 35

český jazyk
- zadání slohu ,,Dobrý skutek" 1. možnost: Vybrat dobročinnou organizaci a představit ji ostatním - komu pomáhá a jak, 2. možnost: najít a představit příběh dítěte, které vykonalo významný dobrý skutek

vv
- otvírací vajíčko s kuřetem na kolíčku (a další velikonoční tvoření)
 

středa 28. 3.

anglický jazyk
- test - vocabulary SB 66
- Easter - bingo, Easter cards

 

matematika
- pavučiny: https://www.matika.in/cs/test.php
- autobus: https://www.matika.in/cs/test.php
- kontrola MŠ a PS

český jazyk
- zpívání
- přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou: uč. 179/tabulka, prac. list 36/4


- velikonoční tvoření

úterý 3. 4.

čtenářská dílna + část ranního kruhu

matematika
- sčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php

- převody jednotek délky s desetinnými čísly - uč. 41/7 - do MŠ
- PS 36 - dokončení + kontrola

vlastivěda
- zápis Hl. m. Praha (kraj)
- PS 36, 37
- slepé mapy: https://slepemapy.cz/
 

český jazyk
- prezentace slohů ,,dobrý skutek"

vv
- příprava stanovišť na zápisy
- dům - vodové barvy + tenký fix nebo pero: https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394154/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394191/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394169/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394164/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394278/

pátek 6. 4.
1. hodina
- Pythagoriáda

anglický jazyk
- Brave

3. hodina
- SCIO test - ČJ

matematika
- práce ve dvojicích - plakáty na povrch krychle a povrch kvádru

hv
- Carl Orff - Carmina burana
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4
 

- Cup song - nácvik na vystoupení

pondělí 9. 4.
anglický jazyk
- jumping Jack - vocabulary: house, food, verbs
- známky z testů
- kontrola SB 69
- skills SB 70, 71 kromě psaní
- More 1 - DVD - a new boy

český jazyk
- určování základní skladební dvojice na známky
- ranní kruh
- DÚ PS II 31/6

matematika
- odčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php

- MŠ - desetinná čísla - sčítání + vyjádřit na ose a znázorněním (viz uč. 48)
- PS 38 co kdo stihne
- DÚ PS 40/1, 2, 3

přírodověda
- dýchací soustava
- PS 11, 12
- 12. 4. bude test (člověk: tělo, kostra, svaly)

český jazyk
- pracovní list 36/3 - několikanásobný podmět
- Terezínské ghetto

úterý 10. 4.
čtenářská dílna
- DÚ PS II 31/7

2. hodina
- mix VL + M
- dobrovolníci - předtermín testu z VL - kraje mix, podrobněji Hl. m. Praha, Středočeský kraj
- PS VL 38
- PS M 40 - kdo nestihl, doplní doma
- DÚ PS 42/1, 2, 3

3. hodina
- focení fotoročenky

český jazyk
- prezentace slohů ,,deník" a ,,dobrý skutek"

vv
- pokračování domů (vodovky + tenký černý fix)

středa 11. 4.

anglický jazyk
- jumping Jack: verbs, adjectives, body
- poslechy WB 42, 43
- SB 73 - Check your progress - kdo nestihl, doplní doma

matematika
- minutovka: porovnávání desetinných čísel
- https://www.matika.in/cs/test.php

- odčítání desetinných čísel - do MŠ - uč. 50/1, 2 (první sloupec) - se znázorněním a s číselnou osou
- dokončit PS 40
- začít PS 42

český jazyk
- zpívání
- prac. list 37/5, 6 - základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné členy
- čtení - Lucy a Stephen Hawkingovi - Jirkův tajný klíč k vesmíru
 

pracovní činnosti
- tvoření z plastelíny: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Plastelina_duben_2018/

čtvrtek 12. 4.

český jazyk
- zpívání
- pracovní list str. 37/7 shoda podmětu s přísudkem
- DÚ PS 32/12 + tab.
 

přírodověda
- test - tělo, kostra, svaly
- PS 13, 14 - oběhová soustava, resuscitace

matematika
- autobus: https://www.matika.in/cs/test.php

- zaokrouhlování desetinných čísel: na jednotky, na desetiny
- PS 42 dokončit
- DÚ PS 44/3, 4

pátek 13. 4.
1. + 2. hodina - plení zahrady, práce na školním pozemku
3. + 4.  hodina - hry na školní zahradě
5. hodina - Roald Dahl - Matilda

pondělí 16. 4.
anglický jazyk
- Matilda

český jazyk
- ranní kruh + zbytek Matildy

4. hodina
- atletický víceboj

přírodověda
- nácvik zotavovací polohy
- nácvik uvolnění dýchacích cest
- PS 15, 16 - co kdo stihne, dokončíme příště

český jazyk
- shoda podmětu s přísudkem - prac. list str. 38
- čtení - Terezínské ghetto

- dnes bez DÚ (hodně dětí chybí)

úterý 17. 4.
čtenářská dílna

matematika
- matika in - sítě krychle: https://www.matika.in/cs/test.php

- matika in - hra žebříky: https://www.matika.in/cs/game.php

- kontrola PS 42
- PS 44 - kdo nestihl, dokončí doma

vlastivěda
- vlepit do sešitu památky Hl. m. Prahy http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180417_111448.jpg
- zápis Středočeský kraj http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180417_111453.jpg
- PS 39 (+ dokončit PS 38, pokud něco chybí)

český jazyk
- prezentace slohu deník

vv
- dokončení domů
- nalepení kachlí

středa 18. 4.

anglický jazyk
- přepis zápisků z knížek načisto
- WB - 44, 45

matematika (bez němčinářů - ti psali SCIO)
- matika. in - pyramidy, násobilkové obdélníky, krychlové stavby, autobus: https://www.matika.in/cs/game.php

český jazyk (část němčinářů ještě na SCIO testech)
- pracovní list - 39/9, 10 bez přepisování (shoda podmětu s přísudkem)
pracovní činnosti
- koláž - roboti
- čtení z knihy Lucy a Stephena Hawkingových - Jirkův tajný klíč k vesmíru

- místo DÚ doplnit učivo, na které jste chyběli

čtvrtek 19. 4.

český jazyk
- info o čtvrtletních písemkách:

ČJ

 • koncovky přídavných jmen
 • s/z
 • ě/je
 • n/nn
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen
 • druhy číslovek
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • vzory přídavných jmen
 • tvary sloves v podmiňovacím způsobu
 • tvary sloves v rozkazovacím způsobu
 • vyjmenovaná slova

 

 1.  
 • průměrná rychlost
 • slovní úlohy
 • pís. násobení dvojcif. číslem, pís. dělení dvojcif. číslem, pís. sčítání a odčítání
 •  + - * : zpaměti
 • zaokrouhlování
 • dělení se zbytkem
 • zlomek jako část z čísla
 • převody jednotek obsahu
 • rýsování + náčrty, obvod, obsah
 • vlastnosti úhlopříček
 • shodné úsečky
 • střed

- prac. list 40/11, 12

přírodověda
- trávicí soustava

- PS 17, 18

- první pomoc: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sanitka2-hra/

- https://www.alik.cz/a/12-stanoviste-prvni-pomoc

- http://www.budpripraven.cz/

matematika
- https://www.matika.in/cs/game.php

- MŠ - sčítání a odčítání desetinných čísel - setiny

- kdo nemá, dokončí PS 44

Místo DÚ každý doplní, na co chyběl během přijímaček.

pátek 20. 4.

český jazyk
- zpívání
- prac. list 41/13, 14 - přísudek jmenný se sponou / slovesný, koncovky přísudku u několikanásobného podmětu

anglický jazyk
- books - dokončování
- začít writing SB 71/5, WB 43/5 - budeme dodělávat příště
- po čtvrtletkách domluvíme test U6 a skills test U 5+6

- nácvik Cup song na zahradní slavnost

vlastivěda
- zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180420_140348.jpg

- PS 40 - dokončíme příště

matematika
- opakování geometrie: vlastnosti úhlopříček, převody jednotek obsahu, výpočet povrchu krychle a kvádru

- PS 44

5. hodina
- úklid školního pozemku

pondělí 23. 4.
anglický jazyk
- books
- writing SB 71/5
- writing WB 43/5 - pokračování

český jazyk
- diktát - shoda podmětu s přísudkem
- ranní kruh
- DÚ - PS II 33/13

matematika
- matika.in - krychlové stavby: https://www.matika.in/cs/test.php

- objevili jsme web o finanční gramotnosti: https://www.zlatka.in/cs/

- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel - uč. 48/5, 50/5 - výběr úloh
- PS 46 - co kdo stihne, ale alespoň polovinu stránky
- DÚ - učit se na písemku

přírodověda
- PS 19, 20 - močová soustava, rozmnožovací soustava
- první pomoc: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sanitka2-hra/

český jazyk
- nácvik Cup songu - cvičit doma - vystoupení se blíží (3. 5.)
- prac. list 41/15, 16